อุโบสถหลังเก่า

อุโบสถหลังเก่าสร้างมานานคู่กับ

หลวงพ่อโสธร (จำลอง)

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวช

ประวัติการพัฒนาวัด

การบริหารพัฒนาวัดราษฎร์บูรณะใน

ผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา

กำหนดการ

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดวันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กุลบุตรอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันเป็นต้นไป
Read More →

RESPONSIVE & RETINA READY

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nibh quam. Sed feugiat justo neque, ac dapibus lacus eleifend ut. Sed feugiat suscipit lectus
Read More →

กำหนดการกิจกรรมประจำวันพระตลอดปี

ณ วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาวัดราษฎร์บูรณะ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันพระตลอดปีของวัดราษฎร์บูรณะ มีตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ ภาวนา

Read More →

คณะกรรมการบริหารวัด

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

พระครูสมุห์จำเนียร กิตฺติสาโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

พระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดราษฎร์บูรณะ

พระมหาไพบูลย์ ชนเทโว ป.ธ.๙

พระภัตตุทเทศก์ประจำวัดราษฎร์บูรณะ

พระอาจารย์สุเทเวศร์ จกฺกวโร

ผู้ดูแลรับผิดชอบอุโบสถ

พระอาจารย์อุดม ฐาวโร

ผู้ดูแลรับผิดชอบศาลาสามัคคีประชาสรรค์

พระอาจารย์อุทิศ ฉฬภิญฺโญ

หัวหน้าอุบาสกอุบาสิกา

คุณนิภา นพรัตน์

Skills & Expertise

 • 75%

  JQUERY

 • 95%

  WORDPRESS

 • 90%

  WEB DESIGN

 • 95%

  HTML 5

 • 100%

  RESPONSIVE DESIGN

 • 50%

  ANGULAR JS