ลำดับอดีตเจ้าอาวาส

ไม่มีหลักฐานปรากฎชันเจนว่า มีเจ้าอาวาสมาแล้วกี่รูป แต่เท่าที่สืบได้จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่นและหลักฐานบางอย่างประกอบ พอจัดลำดับได้ดังนี้

๑.       พระอาจารย์ไหล         

๒.       พระอาจารย์เอี่ยม

๓.       พระอาจารย์เปีย

๔.       พระอาจารย์เมี้ยน

๕.       พระอาจารย์ร่วม

๖.       พระอาจารย์ทองอยู่

๗.       พระครูวิจิตรบูรณการ

๘.       พระครูสิริวีราภรณ์ (บุญมี เขมวีโร)