หลวงพ่อโสธร (จำลอง)

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวชุมชนคนราษฎร์บูรณะให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก คือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร (จำลอง) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ แม้จะเป็นพระพุทธโสธรจำลอง ก็ตาม แต่ก็เกิดความผูกพันธ์ต่อคนในชุมชนราษฎร์บูรณะอย่างมาก ทางวัดอัญเชิญหลวงพ่อโสธร (จำลอง) เป็นองค์พระประธาน ในการจัดงานปิดทองประจำปี ติดต่อกันมานานหลายสิบปี เหตุนี้เองจึงเป็นที่รู้จักและเป็นเคารพศรัทธาของคนในชุมชนอย่างมาก