นาครายงานตัววันแรก รับทราบกำหนดการรายละเอียดและรับคู่มือของโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้นาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ รายงานตัววันแรก พร้อมกับประชุมรั...

Read More

ขอเชิญกุลบุตรอายุ ๒๐ ปี สมัครบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนกุลบุตรอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สมัครบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปส...

Read More