นาครายงานตัววันแรก รับทราบกำหนดการรายละเอียดและรับคู่มือของโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้นาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ รายงานตัววันแรก พร้อมกับประชุมรับทราบกำหนดการรายละเอียดและรับคู่มือของโครงการ รวมถึงได้ซ้อมนาคหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีการบรรพชาอุปสมบท
และได้มีตกลงร่วมกันเพื่อนัดหมายซ้อมนาคใหญ่ โดยพักค้างคืน 28-30 เมษายน 2562 เพื่อซ้อมและทำหน้าที่เป็นสังกะลี (เด็กวัด) ช่วยกันเตรียมงานด้านต่างๆ ด้วย

Comments

comments