ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

พระครูสมุห์จำเนียร กิตฺติสาโร

พระครูสมุห์จำเนียร กิตฺติสาโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

ผู้ดูแลจัดการฌาปนสถาน

โทร.๐๘๗๗๑๙๔๕๓๑

Comments

comments