ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

พระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

พระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

เลขานุการวัดราษฎร์บูรณะ

เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางปะกอก

ติดต่อประสานงาน โทร. ๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐

Comments

comments