ผู้ดูแลรับผิดชอบอุโบสถ

พระอาจารย์อุดม ฐาวโร

พระอาจารย์อุดม ฐาวโร

โทร.๐๘๙๗๕๒๔๖๑๒

Comments

comments