พระภัตตุทเทศก์ประจำวัดราษฎร์บูรณะ

พระอาจารย์สุเทเวศร์ จกฺกวโร

พระอาจารย์สุเทเวศร์ จกฺกวโร

พระภัตตุทเทศก์ประจำวัดราษฎร์บูรณะ

ประสานงาน ติดต่อ นิมนต์พระ

โทร.๐๘๐๘๑๔๕๔๑๔

Comments

comments