เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘

พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ

เลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ

โทร.๐๘๔๑๒๒๖๕๓๑

Comments

comments