พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต

ไม่มีผู้ใดจะหนีกรรมไปได้ บางครั้งสุขบ้างบางครั้งทุกข์บ้างเพราะผลของกรรม กุศลกรรมคือบุญ อกุศลกรรมคือบาป

#เกร็ดธรรมกถึกประจำวันพระ

“ไม่มีผู้ใดจะหนีกรรมไปได้ บางครั้งสุขบ้างบางครั้งทุกข์บ้างเพราะผลของกรรม กุศลกรรมคือบุญ อกุศลกรรมคือบาป”

พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดราษฏร์บูรณะ

บันทึกโดย กองงานเลขาวัดฯ

Comments

comments