พระมหาอุทิศ อินฺทรตโน

การงดเว้นจากการฆ่าคือการรักษาศีล การช่วยเหลือชีวิตคือการปฏิบัติธรรม

#เกร็ดธรรมประจำวันพระ

“การงดเว้นจากการฆ่าคือการรักษาศีล การช่วยเหลือชีวิตคือการปฏิบัติธรรม ถ้าใจประทุษร้ายการทำการพูดก็เป็นความชั่วไปด้วยเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้า”

______________________

โดย พระมหาอุทิศ อินฺทรตโน
แสดงพระธรรมเทศนา ประจำวัน วันพระ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาสามัคคีประชาสรรค์ ชั้น ๒
วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

กองงานเลขานุการวัดราษฎร์บูรณะ
บันทึก

Comments

comments