พระมหาสมศักดิ์ ทนตฺจิตฺโต

การคิด พูด ทำความดี ต้องมีความเพียรด้วย

#เกร็ดธรรมประจำวันพระ
“การคิด พูด ทำความดี ต้องมีความเพียรด้วย”
______________________
โดย พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
แสดงพระธรรมเทศนา ประจำวัน วันพระ 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ศาลาสามัคคีประชาสรรค์ ชั้น ๒
วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

กองงานเลขานุการวัดราษฎร์บูรณะ
บันทึก

Comments

comments